DE CE SOLICITĂM INFORMAȚII PERSONALE?

Când creați un cont nou pe site-ul gabbiwhite.ro, S.C. Gabbi White International S.R.L. solicită câteva informații personale pentru:
• A deține o evidență a vizitatorilor pe site;
• A urmări comportamentul clienților în scopul creșterii calității serviciilor și a produselor comercializate;
• A comunica constant cu clienții, pentru a-i ține permanent informații despre promoțiile și ofertele speciale;

În momentul unei achiziții ne este necesară adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail, pentru a putea expedia coletul. Astfel veți primi o confirmare a comenzii pe mail, iar curierul vă poate livra produsele unde și când doriți dumneavoastră.
Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe gabbiwhite.ro, evoluția și starea comenzilor, precum și informarea despre promoțiile și ofertele speciale. Notificările privind ofertele gabbiwhite.ro se realizează prin newsletter.

De asemenea S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro) poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
Informațiile dumeavoastră personale sunt păstrate până la exercitarea dreptului de opoziție. Furnizarea datelor personale către S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro) nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita in mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

CUM PROTEJĂM DATELE PERSONALE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRĂ?

S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro) se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul informării clienților săi asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. În acest sens, S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro) ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Toate accesările bazei de date cu caracter personal sunt înregistrate într-un fișier de acces.

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, accesul la acestea și autentificările fiind controlate periodic de S.C. Gabbi White International S.R.L

S.C. Gabbi White International S.R.L desemnează angajații cu drept de acces la bazele de date cu caracter personal și stabilește tipurile de acces, astfel încât fiecare angajat să aibă drept de acces la baza de date cu caracter personal numai în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Angajații S.C. Gabbi White International S.R.L care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți asupra confidențialității acestora și vor fi informați cu privire la prevederile legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului creat pe gabbiwhite.ro, privind evoluția și starea comenzilor, precum și pentru informarea despre promoțiile și ofertele speciale. Notificările privind ofertele S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro) vor fi realizate prin newsletter. De asemenea, se pot trimite și felicitări, cupoane cadou și alte mesaje speciale.
Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos precum și a condițiilor de confidențialitate. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare trebuie să înceteze imediat folosirea site-ului gabbiwhite.ro. Recomandăm citirea cu atenție a politicii de confidențialitate a utilizării site-ului.
S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro) garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare). Site-ul gabbiwhite.ro nu îi conferă dreptul de a reproduce și/sau descărca parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. Gabbi White International S.R.L., fără acordul prealabil scris al acesteia.

S.C. Gabbi White International S.R.L este operator de date cu caracter personal înscris sub nr. 2807 în Registrul ANSPDCP de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal
Sesizări vizavi de încălcarea drepturilor de autor de pe site-ul gabbiwhite.ro, pot fi notificate în scris la adresa
gabbi.white@gabbiwhite.ro
Pentru informare și suport, sesizări și reclamații ne puteți contacta la adresa help@gabbiwhite.ro

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Dreptul persoanei vizate la informare Conform art. 12 din Legea 677/2001, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații:

• identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
• scopul in care se face prelucrarea datelor;
• informații suplimentare precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
• orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
Dreptul la acces la date – conform art. 13 din Legea 677/2001, orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
Dreptul de intervenție asupra datelor – conform art. 14 din Legea 677/2001, ) – orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată:
• rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
• transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
• notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opoziție – conform art. 15 din Legea 677/2001, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fară nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul de a se adresa justiției – conform art.18 din Legea 677/2001, fără a aduce atingerea posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare și legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal, prin telefon, la numărul +00 21.252.59.77, la Sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Strada Olari nr. 32, sector 2, municipiul București, cod poștal 024057, România sau pe e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro

CARE ESTE POLITICA GABBI WHITE PRIVIND LINK-URILE EXTERNE?

Site-ul poate să conțină link-uri către alte site-uri web. Încurajăm utilizatorii noștri să fie atenți când părăsesc site-ul nostru și să citească politica de securitate cu privire la aceste informații pentru fiecare site extern care colectează informații personale.
Această politică de confidențialitate se aplică doar în cazul informațiilor colectate de pe acest site. S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro) nu este responsabil pentru politica de confidențialitate sau conținutul site-urilor a căror link-uri se regăsesc pe gabbiwhite.ro

CE DATE SOLICITĂM PENTRU A RECOMANDA UN PRODUS?

Utilizatorii care doresc să recomande prietenilor un produs sau un newsletter oferit de S.C. Gabbi White International S.R.L (gabbiwhite.ro), au la dispoziție sistemul „Wishlist„. Tot ce avem nevoie este adresa de e-mail a persoanei care doriți să fie informată cu privire la acel link recomandat.
S.C. Gabbi White International S.R.L. (gabbiwhite.ro) va trimite automat persoanei respective un mesaj e-mail prin care îl va invita să vizualizeze produsul recomandat. Aceste informații vor fi stocate de gabbiwhite.ro doar pentru a trimite acel mesaj unic.

CE PRESUPUNE ABONAREA SAU DEZABONAREA LA NEWSLETTER?

Pentru a vă informa în timp real cu privire la activitățile, promoțiile și ofertele speciale gabbiwhite.ro, aveți posibilitatea de abonare voluntară la newsletter.
Abonarea la newsletter este implicită în momentul creări unui cont pe site-ul gabbiwhite.ro. Dacă nu doriți crearea unui cont dar doriți să primiți newsletter, introduceți adresa dumeavoastră de mail în box-ul de pe pagina principală, apoi apăsați butonul „Abonează-te”.
Diferența dintre abonarea la newsletter și crearea unui cont, presupune menționarea unor date suplimentare pentru crearea contului:
• Nume și prenume
• Data nașterii – solicitată cu scopul de a oferi mici atenții de ziua dumneavoastră de naștere dar și pentru segmentarea cumpărătorilor
• Adresă și număr de telefon – necesară curierului dar și pentru facilitarea unei cumpărături viitoare

Gabbiwhite.ro nu încurajează SPAM-ul. Utilizatorii care au furnizat explicit adresa de e-mail pe site-ul gabbiwhite.ro pot opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul gabbiwhite.ro, se pot dezabona aici, sau pot utiliza linkul din footer-ul newsletterulului gabbiwhite.ro primit prin e-mail.

Meniu